میزبانی اشتراکی

500 MB
50 هزار تومان
سالانه
ایمیل نامحدود
PHP همه ورژن ها
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین ناحدود
کنترل پنل CPanel
FTP نامحدود
پشتیبانی حرفه ای
آپ تایم 99 درصد
خرید و تحویل آنی
1 GB
90 هزار تومان
سالانه
ایمیل نامحدود
PHP همه ورژن ها
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین ناحدود
کنترل پنل CPanel
FTP نامحدود
پشتیبانی حرفه ای
آپ تایم 99 درصد
خرید و تحویل آنی
2 GB
150 هزار تومان
سالانه
ایمیل نامحدود
PHP همه ورژن ها
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین ناحدود
کنترل پنل CPanel
FTP نامحدود
پشتیبانی حرفه ای
آپ تایم 99 درصد
خرید و تحویل آنی
5 GB
250 هزار تومان
سالانه
ایمیل نامحدود
PHP همه ورژن ها
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین ناحدود
کنترل پنل CPanel
FTP نامحدود
پشتیبانی حرفه ای
آپ تایم 99 درصد
خرید و تحویل آنی

 

 

7 روز ضمانت بازگشت کامل هزینه در صورت نارضایتی شما

 

 

کنترل پنل سی پنل لایسنس اصلی باتمامی امکانات در تمامی سرور ها